Forsikringer til din nyopstartede virksomhed

Hvilke forsikringer skal eller bør du tegne som selvstændig? Vi giver dig et overblik over lovpligtige og frivillige forsikringer til startup virksomheder.

Læs mere

En god erhvervsforsikring giver tryghed og ro i maven, så du kan fokusere på at udvikle og drive din forretning, uden at skulle bekymre dig om de økonomiske konsekvenser af skader i din virksomhed eller ude hos dine kunder.


En god erhvervsforsikring giver tryghed og ro i maven, så du kan fokusere på at udvikle og drive din forretning, uden at skulle bekymre dig om de økonomiske konsekvenser af uheld og skader i din virksomhed eller ude hos dine kunder.


Din private ulykkesforsikring, bilforsikring og indbo- og ansvarsforsikring dækker ikke skader eller ulykker, der sker i din virksomhed. Derfor kan en erhvervsforsikring i sidste ende få afgørende betydning for, om din virksomhed overlever eller må dreje nøglen om.


Vi anbefaler dig at få afdækket dit forsikringsbehov, uanset hvilken type virksomhed, du driver. Vores udvalg af forsikringsdækninger er stort, så vi skræddersyer forsikringen lige præcis til din type virksomhed.

De lovpligtige erhvervsforsikringer

Har du firma- eller varebil, skal du som minimum have den lovpligtige ansvarsforsikring på firma- eller varebil. Har du ansatte, skal du have den lovpligtige arbejdsskadeforsikring til dem.


Herudover er der flere typer af forsikringer, der kan være relevante for dig, der vil forsikre dig mod driftstab, tyveri, brand, arbejdsulykker og skader på egne og kunders ejendom.


Vi giver dig et overblik over forsikringstyperne.

Vores lovpligtige og frivillige erhvervsforsikringer

Forsikringstype
Lovpligtig
Frivillig
Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring

En arbejdsskadeforsikring dækker dine ansatte i tilfælde af, at de kommer ud for en ulykke, mens de er på arbejde. Du skal også tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis du er direktør i et ApS eller A/S.

Ansvarsforsikring til firma- eller varebil

Ansvarsforsikring til firma- eller varebil

En ansvarsforsikring til firma- eller varebil dækker personskade på passagerer og andre personer, samt skader forvoldt på andres ting. Forsikringen kan suppleres med en frivillig kaskoforsikring, der dækker enhver skade på bilen, samt tab ved tyveri og røveri.

Arbejdsmaskiner

Arbejdsmaskiner

En forsikring til arbejdsmaskiner omfatter alle arbejdsmaskiner i din virksomhed, der kan flytte sig ved egen motorkraft. Hvis de kan køre, kan de blive ansvarlige i henhold til Færdselsloven. Derfor er det lovpligtigt at forsikre dem med motoransvarsforsikring.

Ejendomsforsikring med branddækning

Ejendomsforsikring med branddækning

En ejendomsforsikring dækker din virksomheds bygninger og ejendomme herunder: kontor, butik, lager, produktionshal eller de ejendomme som du udlejer.

Arbejdsskadeforsikring til enkeltmandsvirksomheder

Arbejdsskadeforsikring til enkeltmandsvirksomheder

Driver du en enkeltmandsvirksomhed kan du tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker dig selv og din medarbejdende ægtefælle i tilfælde af en ulykke i arbejdstiden.

Erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring

Erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen dækker erstatningsansvaret for de skader på personer eller ting, som dine medarbejdere kan forvolde, mens de arbejder for den virksomhed der står nævnt i policen. Produktansvarsforsikringen dækker din virksomhedens erstatningsansvar for skader, som dit produkt eller din ydelse forvolder på andres person eller ting. Skaden skal være sket efter levering.

Løsøre- og driftstabsforsikring

Løsøre- og driftstabsforsikring

En løsøre- og driftstabsforsikring dækker virksomhedens værdier som inventar, varelager, emballage, maskiner, og værktøj m.v. Du har mulighed for at tilpasse dækningen, så forsikringen indeholder præcis det, din virksomhed har brug for.

Transportforsikring

Transportforsikring

Dækker skader eller tab af egne varer, materialer, værktøj under transport i Danmark.

Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikring

En sundhedsforsikring giver dine medarbejdere en genvej til hurtig undersøgelse og behandling.

Livs- og pensionsforsikring

Livs- og pensionsforsikring

En pensionsordning kan indeholde opsparing til pension, kompensation ved uarbejdsdygtighed og erstatning til de efterladte i tilfælde af død.

Indtægtssikring

Indtægtssikring

Indtægtssikring er en forsikring, der dækker, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende og bliver ledig, fordi du bliver nødt til at sælge, lukke eller begære din virksomhed konkurs.

Rejseforsikring til erhvervsrejser

Rejseforsikring til erhvervsrejser

Rejser du eller dine medarbejdere til udlandet, kan du med fordel tegneen erhvervsrejseforsikring. Erhvervsrejseforsikringen kan dække enten korttidsrejse, årlig rejseaktivitet eller udstationering.

Retshjælp

Retshjælp

Giver økonomisk hjælp til sagsomkostninger ved bestemte tvister, som din virksomhed kan blive involveret i.

Gratis rådgivning iværksættere

Er du i tvivl, om du har brug for én eller flere erhvervsforsikringer? Vi tilbyder iværksættere gratis og uforpligtende sparring og rådgivning omkring forsikringer til erhverv. Mødet kan foregå per telefon, online eller ved et besøg hos dig.


Book et møde med en lokal assurandør

Derfor skal vi vælge Lokal Forsikring

Hos Lokal Forsikring møder du erfarne erhvervsrådgivere, der kender din branche og kan spotte mulige risici.


Hos os får du:

  • Kompetent service og rådgivning
  • En personlig erhvervsassurandør tæt på dig
  • Skarpe priser og gode samlerabatter
  • Hurtig skadesbehandling
  • Mulighed for gebyrfri månedsbetaling


Har du brug for hjælp?

Ring eller skriv til os