Husforsikring

Dit hus er dit hjem, din base og dit værested. Det er her, du og din familie skal leve, lege og skabe et liv sammen. Derfor er det vigtigt, at du er godt forsikret, og det vil vi gerne hjælpe dig med. Du kan sikre jeres trygge rammer med en husforsikring hos os.

Fordele ved vores husforsikring

  • Kosmetisk forsikring, der dækker 50 % af fx ubeskadigede fliser, klinker, glas eller sanitet, som ønskes udskiftet i forbindelse med en skade.
  • Nyværdierstatning.
  • Mulighed for Kr. 0,- i selvrisiko. Valget af selvrisiko bestemmer prisen på din husforsikring.
  • Dækning for vand, olie og gas, som du mister ved en skade på rør eller stikledning, såfremt skaden er dækningsberettiget.
  • Ingen selvrisiko ved skade på glas og sanitet, samt husejeransvar og rådskader, uanset hvor stor en selvrisiko du har valgt for forsikringen generelt.

Husforsikring kan omfatte

Standard
Tilvalg
Brand

Brand

Vi dækker små og store brandskader. Vi dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukningen, eksempelvis vandskader. Hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen, stiller realkreditinstitutionen krav om, at dit hus er forsikret mod brandskader.

Storm

Storm

Forsikringen dækker storm- vand og anden vejrskade. Det kan eksempelvis være nedstyrtede tagsten under storm. Frostsprængning i rør og installationer. Den dækker sne og haglskader på bygningen, samt sky- og tøbrud.

Anden bygningsskade

Anden bygningsskade

Dækker tyveri og hærværk på din ejendom, samt anden pludselig skade. Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag - eksempelvis en gren, som vælter ned i taget.

Glas og kumme

Glas og kumme

Vi dækker skader (brud, afskalning, ridser og lignende) på glas, spejle, keramiske kogeplader, håndvaske, badekar, bideter, toiletkummer og cisterner.

Husejeransvar

Husejeransvar

Dækker hvis andre personer, end de der bor i husstanden, kommer til skade på din ejendom, og du er skyld i skaden. Eksempelvis hvis en fodgænger falder og kommer til skade, fordi du ikke har ryddet sne.

Retshjælp

Retshjælp

Dækker sagsomkostninger ved visse private retssager, uanset om du ønsker at sagsøge nogen, eller om du selv er den sagsøgte. Vi dækker eksempelvis uoverensstemmelser omkring private lejeforhold, erstatningssager eller salg af andels- og ejerlejlighed.

Svamp og insekt

Svamp og insekt

Dækker aktive angreb af insekter, samt bekæmpelse af husbukke og aktive træødelæggende svampeangreb.

Rådskade

Rådskade

Dækker råd i træværket både indvendig og udvendig i huset.

Skjulte rør og kabel

Skjulte rør og kabel

Vi dækker udgifter til undersøgelse og reparation af skader på skjulte vand-, varme-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler i huset. I gulve, vægge og lofter kan der eksempelvis være rør og kabler, som lækker eller kortslutter. Vi dækker også følgeskader, eksempelvis hvis gulvet skal brækkes op med henblik på at reparere et brud på gulvvarmen.

Stikledning

Stikledning

Vi dækker udgifter til undersøgelse og reparation af skader på rør, ledninger og kabler, som fører fra dit hus og ud til hovedledningen. Eksempelvis utætheder i vand-, varme-, olie- og gasrør, brud på afløbsledninger og kortslutning i elkabler som følge af alder eller gnavere. Vi dækker også følgeskader som eksempelvis udsivning af gas eller olie.

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade

Vi dækker dit hus endnu bedre ved skader som følge af eksempelvis regn, der trænger ind i huset, fygesne, der trænger ind i huset, kloak- og grundvand, der stiger op i huset, og vand, der drypper fra synlige rør. Vores udvidede vandskadesikring er et godt supplement til din husforsikring, hvis du ønsker en ekstra god dækning.

Udvidet bygningsskade

Udvidet bygningsskade

Dækker skader efter rotter, mus, mår og flagermus. Funktionsfejl på hårde hvidevarer, fyr, ventilation mv. indtil de er 4 år. Skal du lave en ombygning på dit hus, omfatter forsikringen også tyveri og beskadigelse af byggematerialer til ombygning, hvis de er forsvarligt opbevaret. Vores udvidede bygningsskade er et godt supplement til din husforsikring, hvis du ønsker en ekstra god dækning.

Bygning under opførelse

Bygning under opførelse

Skal du bygge nyt, lave en tilbygning eller større renovering af dit hus, er det vigtigt, at du kontakter os inden byggeriet går i gang. Det er for at sikre, at du undervejs i byggeperioden har den korrekte dækning. Når vi har modtaget besked fra dig om dit byggeprojekt, tager vi stilling til om og på hvilke betingelser din forsikring skal forsætte.

Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.